O4:47-48(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunner    laaß
       Butorp är 2 hemman
       ensäde svartmylla och
       mooiord
       Vhtsäde till bådea gårderna               11 7/10     34

   1  Wästergården crone             1
            förmedlat i                         1/2
            Vtsade¹ brukat    1 4/5                   6 1/5              
                       obrukat    4 2/5               
            Hårdwalz höö                                           16  
    2  Östergården skatte             1
            Vtsäde brukat    2 4/5                    5 1/2             
                       obrukat    2 7/10
            Hårdwalz höö                                           16
            Humblegårdz stenger    300
            En ängefiäll ved Ryda noterat
                                           folio 43                        2   numero 4
            Fijskewatn gått
            Skogh till timber svedie
            och brannemark² nötorfftig
            Mulebete gåått.
    3  är en ängiefiäll till skattegården
        i Ryda specificerat folio 43
             Höö    1 Laß                                              1 laß   Numero 1 notera<t>  
           
    4  Hestra skatte hemman         1               
            Vtsäde   gierdett    7 3/5                      9 2/5 
                      i wreterna    1 4/5
            Hårdwall och starbåtz
            engh till Höö                                             35
            Noch en skogzeng till                                  5
            Humblegårdz stenger till 500 ff.
         
  Fijskewatn gått.
            Skog till timber gierzle och
            brännemark mulebete gått.
    5  ähr 2 ängefieller till Pasto-
            ris gård i Baeråås höö                                 1
            fins och der specificerat hos numero 130                             
                  
         
 
                  
(Karttext:)


Här möter Vtmar- kan
Betz Hager
Röör måße onytig.
Här emellan ära Noltorpa ägor belägna
HardWalz engh
här tager Boerååß egor wedh
Sköön Walz eng
Hård Walz engh
Sanck Stenigh Busk engh
Bärande Hård Walz engh
Tuffvigh Stag Walz Engh
Vtmar kan
Sanck Maa eng
lijder till öster gården i Butorpp.
Skene walz engh
Stenigh hård walz engh
Butorpa Siöö
Stenigh Tuff engh
Sanck engh
Hård Walz engh
Bärg och Liung marck
west
Noor
öster
Söder
På denna Sijdan tager Vtmarkan wedh
Scala Ulnarum
engh
¹ D.v.s. Vtsäde.
² D.v.s. brännemark.