O4:49(Rubrik:)        Ween Häradt          Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunna     laaß
    Tookarp skattehemman           1 
   
            
          Vtsäde brukat     3 2/5                     5 2/5
                      obrukat   2                              
         Höö                                                              25
         Noch en äng ähr pansat till Huffwe
         Suensons tompt i Booerås och ähr
         noterat folio 51   .Noterat L
         Maa och starbåtzeng   höö                              5
         Skog till giärzle och bränne-
         mark.
         mulebete trångt
         
 
                  
(Karttext:)


Maa och Stagh Walz engh
Sköön Walz engh
Swart mylla
Vtmarkan.
Toockarp
Tuffuigh Stagh Walz eng
Swart mylla
Maa eng
Här tager Boeråås Stadz Egor
Liung Mark
Sank Busk engh
Stenigh eng medh Små busker
Maa engh
Noor
öster
Söder
På denne Sijdan möter Biörkengz ägor