O4:5


(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn      

      Notarum Explicatio               vtsäde   höö
                                                             tunner   laaß
    Stenzryd skatte                        1/2
         Vtsäde alz                                     5 1/
         Höö                                                           20
        
Humblegårdz stenger   200
        
        
Mulebete ringa.
         Almäningz sochne skoogh 
         till timber giärsle och
        
brännemark nötorfftig
         och fins inga andra
         lägenheter till förbemälte
         hemman
        

        
(Karttext:)


Här möta Lundagierdes Egor
Lindsåß Egor
Staar båtz Engh
Stenigh Hård walz Engh
Här möter Jngestorps Ägor
Swart mylla iordh
Kålgård
Utmarkan
West
Noor
Öster
Söder