O4:50e(Rubrik och sidnumrering saknas:)       
                    

   
                                                                                                          
77   Jngrj i Hestera vthsäde i gierdet                            88   Crus Peder vthsäde i gier-
                                    A                   29/80  Tunnor                                     det    A                 29/80  Tunnor
       Wthsäde i wreethen                  1        Tunnor             Vthsäde i wrethen                            2/5   Tunnor
                                                                                                                                       inthet höö, eller hwad det andra
78   Oluff i Wrån af en wreeth vthsäde  1/2    Tunnor                                                        doger till.
                                                                                   89   Peder Swenßon i Ryia vthsäde        
79   Håkan Ambiörßon wthsäde i gier-                                i wrethen på westera sijdan om åhn  1/5  Tunnor
                                       det   B      1  2/5   Tunnor             Höö der sammastädes till               2      Laß
       vthsäde i åker wrethen                  1/2    Tunnor
                                                                                   90   Anderß i Skrämbo i wrethen
80   Halffwardh Nilßon aff en wreth                                    på westera sijdan om åhn                 4/5  Tunnor
      
på westera sijdan om åhn öde       1/2    Tunnor
                                                                                   91   Larß i Skrämbo vthsäde i gier-
                                                                                                                        det    B            29/80  Tunnor
81   Torbiörn i Swinåhsa vthsäde i gier-                              vthsäde i gierdet              A             3/5   Tunnor
                                  det    A            29/80  Tunnor             noch i wrethen                                 4/5   Tunnor
       noch i wrethen vthsäde                 3/10  Tunnor                                                                                         
                                                                                   92   Peder i Biörnmoßa vthsäde                               
82   Asmundh i Ramßhohla af en wret 1/2    Tunnor             noch i wretherna                             9/10  Tunnor   

83   Jon Anderßon i wreten på weste-                          93   Anderß i Biörnåhßa vthsäde
       ra sijdan om åhn                            2/5   Tunnor                                 i gierdet      B              3/5   Tunnor   
       obrukat åker                                       3/5   Tunnor              noch i wrethen                                3/5   Tunnor
                                       
84   Anderß Pederßon vthi wrethen                              94   Nillß i Limmerhult vthsäde
       på westera sijdan om åhn              3/10  Tunnor                                 i gierdet      B              3/5   Tunnor                                                                           
85   Peder Kopparslagare wthsäde                              95   Anderß i Limmerßhult aff                                          
                         i gierdet      B              3/5   Tunnor            en åker wreth                                  1/2    Tunnor  
       noch i wrethen vthsäde                  7/10  Tunnor      
                                                                                   96   Swen i Öödt vthsäde i Wrethen
86   Nilß i Wijk vthsäde i wrethen                                       på westera sijdan om åhn                2/5   Tunnor               
      på westera sijdan om åhn            1 1/5   Tunnor
                                                                                   97   Anderß i Flämmeßhult af
87   Nilß i Jngelßbo wthsäde i                                             en åker wreeth på westera                                   
       wrethen på westera sijdan om åhn  2/5   Tunnor            sijdan om åhn                                 1/2    Tunnor
                                inget höö noterat                               
                                                                                   98   Bengt i Gietheholmen aff   
                                                                                          1 wret på westera sijdan om
                                                                                          åhn                                                3/10  Tunnor