O4:541(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunna     laaß
    Biörkängh skattehemman           1/2    
         Vtsäde brukat     2 3/5                      4 1/5
                     obrukat   1 3/5                          
         Höö                                                              20
         Humblegårdz stänger    500
        
         Skog till giärzle och brännemark
         mulebete nötorfftigt.
         
 
                  
(Karttext:)


på denna Sijdan möter Vtmarken.
Maa Engh
Hårdh Walz engh
väster
Noor
öster
Söder
öhrjord
moo och Suart myllaiord
här möter Tookarpa egor
Stenig Engh
Betz Mark medh Liungh och bärgh
Hårdh Walz engh
Staar båtz Eng
Sank Busk engh
Stenigh eng medh Små busker
här tager Boorås Stadz egor wedh
Scala Ulnarum1 Folio 53 saknas.