O4:55-56(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde     höö
                                                               tunner    laaß
1       Häslehommen skatte            1/2  
         Vtsäde brukat     1 2/5                      5 4/5
                     obrukat   4 2/5                          
         Höö                                                              30

2       Holmen skatte                       1
                        förmedlat               1/2  
         Vtsäde brukat     1 2/5                      2 3/5
                     obrukat   1 1/2                          
         Höö                                                              20
         Humblegårdz stänger om    300
         Quarn öde fordom gångande,
         hööst och wåår.
    
3       Smörhula skatte                      1/2  
         Vtsäde brukat     1 4/5                      5 2/5
                     obrukat   3 4/5                          
         Höö                                                              20
         Humblegårdz stänger    400
         Quarn öde fordom gångande,
         hööst och wåår.
         Till förbemältte hemman ähr skog till
         timber, giärzle och brannemark¹ nötorftigt.
         Fiske watn i Type Siögarne något,
         Mulebete godt,
         och ähr inga flere lägenheeter till
         deße gårder.
         
 
                  
(Karttext:)


Hårdh Walz Engh
Wåt achtig Svart myllaiord
Stenig obrukat Svart mylla iord
Humble gård
Bärande Maa Eng
åker
Enebacke

Sanck Buskeng
Maa engh
här möter Boas egor
Vtmarkan
Betz Hage som intz ähr tienligen huar ken till åker eler äng at up röia
Svart mylla iord
Betz hage
Betz Mark
Vtmarkan
Sanck Engh
Maa Engh
Hårdh Walz engh
obru kat åker Svart
Tijpe Siön
wåt actig obrukat åker mulla iord
Hård Walz engh
obrukat Svart mylla iord åker
Svart mylla iord
wäst
noor
öst
Söder
Tuffuigh Eng
här möter Håltas egor.
Maa engh
Tijpe. Siöön
Scala Vlnarum
här tager Boorås Stadz egor wedh
Scala Ulnarum
¹ D.v.s. brännemark.