O4:59-60(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde     höö
                                                               tunner    laaß

     Hålta ähr 3 hemman
         Vtsäde till hele byn                          29 9/10      75
         Ensäde suartmylla, och stenig
         åker

1   Östergården crone                1
         Vtsäde brukat     1 4/5                       5 1/2¹
                     obrukat   2 7/10                          
         Höö                                                              20
         quarn öde fordom gångande,
         höst och wåår,

2   Stora gården skatte               1
         Vtsäde brukat    12 4/5                    16 1/5
                     obrukat       1/2
         i wreten    A         1 1/2
         i wreten    B          1 2/5                
         Höö                                                              30
         Humblegårdz stänger om    400
         
3   Wästergården skatte             1       
         Vtsäde brukat     6 1/5                      8 1/5
                     obrukat   2                           
         Höö                                                              25
         Skog till timber, giärzle suedie, och
         brännemark nötorftigt.
         Fiske watn ringa.
         Mulebete godt.
         
         
                   
(Karttext:)


Booerås Egor
Hålta Siöö
Häslehoms egor
Holmmens egor
Här möter Boda skattegårdz egor
Liungh och Hårdh Walz engh
Sanck Tuffuig Stagh Walz engh
Hardh Walz Engh
Dy maa Och Starbåtz engh
Betz mark
Staagh och Tuffwig eng
Swart mylla och Stenigh
Vtmarken
här möter Tråndarydz egor
Tuffuigh Maa Engh
åker
Tuffuigh Engh
Enebacke
Liungh Mark medh Bärgh
kåhlgård
Tuffwigh Maa engh
hårdh Walz engh

Swart- myl- la
Vtmarkan
Tuffuig Sköön Walz engh
Maa engh
denna engen ähr en Skogz äng. Höö till 4 Laß inräcknat på gården
Skogzänger
Vtmarkan
Scala Ulnarum
Skogz äng höö till 1 laaß inräcknat på gården1 Ska vara 4 ½.