O4:6


(Rubrik:)        Wenn Häradt    Borstena Sochn      

      Notarum Explicatio               vtsäde   höö
                                                             tunnor   laaß
    Lundagiärdit skatte                      1
         Vtsäde alz                                     5 4/
         Höö                                                           16
        
Humblegårdz stanger1   300
        
        
Mulebete ringa.
         Almäningz sochne
         skoogh till timber giärzle 
        
och brännemarck
        
nötorfftig.
         Och fins inga andra lägenheter till
         förbemälte hemman
        

        
(Karttext:)


På denna Sijdan tager vthmarkan wedh
Tuffwig Engh
Liungmarck
Onyttigh Måße
Här möta Lindßåßa egor
Onyttigh Måße
Svart mylla
Sanck och tuffwig Skönwalz Engh
Klååß gierdes ägor
Stenigh Hård walz Engh
Liung mark
Tuffwig Skönwalz Engh
Hård walz Engh
Här tager Steenzrydh ägor wedh
Jngeltorps ägor
1646 af Kjätill Classon
Scala Ulnarvm
1 D.v.s. stänger.