O4:62(Rubrik:)        <Ween Häradt>    Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    ö
                                                               tunna     laaß
    Gietholmen skatte                        1/2
         Vtsäde brukat     3 1/2                    <5 9/10>
                     obrukat   2 2/5                          
         Höö                                                              12
 A är tuå änger på vtmar-
         kan belägna höö                                              8
         Humblegårdz stänger        400
         quarn gångandes hööst
         och wåår.                      
         Skog till timber, giärzle,
         Suedie, och bränne-
         mark nötorftigt.
         Mulebete godt.
         Fiske watn nötorfftigt.
 B ähr en äng till.
         Booeås¹ stad och ähr
         på stadz plantan
         affritat
               

  

(Karttext:)


Store Skogen till Githolmen
Boerås egor
Maa och Star båtz eng
Betz Mark medh Liungh

Här möta Tråndaryds egor
Noor
norr
söder
på denna sidan möter Vtmarken
Hårdh Walz eng
Sand och mull iord
Gran backe
Betz Hage¹ D.v.s. Booerås.