O4:63-64(Rubrik:)        Ween haradt¹    Torpa sochn         Notarum Explicatio                   vtsade    höö
                                                               tunnor   laaß
    Tråndaryd ähr 3 hemman
         Vtsäd till hele byn                           19 4/5         81
       Ensäde, Suart mylla och sand
       jord.
1   Öster gården skatte               1
         Vtsäde bruka<t>  4 1/2                     6 3/10
                     obrukat   1 4/5                          
          Höö                                                             20
          Humble gårdz stänge<r>    200
2   Backe gården skatte               1
         Vtsäde brukat     4 3/5                       6 1/10
                     obrukat   1 9/10                          
          Höö                                                             20
3   Wäster gården skatte              1
         Vtsäde brukat     5 3/5                       7 2/5
                     wreten    1 3/5
                     obrukat     1/5                          
          Höö                                                             25
          Humble gårdz stäng<er>    400
          quarn gångandes höst och
          wår.
          Näst ofuan ??? hemmanet haffuer en ängefiäll
          noterat folio 75 höö                             4
          litera. C.

         Till deße förbemältte hemman är en änge
         fiäll, på vtmarkan optagen och
         ähr med 4 noterat höö                                   12    laaß
         Til förbemältte 2 är des för vthan en
         engefiäll, och är med 2 noterat
         höö                                                                 2    laaß
         förbemältte ängefiällar ära jntit in
         räcknade medh byn. doch i sielfva summan
        
         Till förbenemtte by ähr skog till timber,
         giärzle, suedie och brännemarck nötorftigt.
         Mulebete nötorfftigt.
       
        I    der i bäcken ähr Giete-
            holmenz quarn belägen.   

               
 

(Karttext:)


Betz Mark med Liungh och bärgh
Hårdh Walz engh
Boråås stadz ägor
på denna sijdan möta Hålstas ägor
Sand blandat

Tuffuig engh
Maa eng
Swart mylla iord
Hårdh Walz eng
Muliord
Vtmarkan.
Maa engh
Sand mylla iord
Hårdh Walz eng Medh eek och Små busker
Liunge hage
Betz Hage
vtmarkan.
Scala Ulnarum.
Gärdheholmens egor,¹ D.v.s. häradt.