O4:65(Rubrik:)         Ween häradt     Torpa sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunner   laaß
    Elmås skatte                                1/4
         Vtsäde alz                                        1 4/5
         Höö                                                              20
         Humblegårdz stänger om    500                       
         Skog till timber, giärzle,
         Suedie,och brännemark
         nötorfftig.
         Mulebete godt.
         
 
                  
(Karttext:)


på denna Sijdan möter Pålßbo ägor
Onyttigh måße
Stenigh eng med skogh
Sanck och Steenig Engh

Stenig mark med Eeck och gränskogh
Maa engh
Hård walz Engh
mylla iord
Gränskogh
Älmåß
Vtmarkan på de andre Sijderna.
Scala Vlnarum