O4:66(Rubrik:)         Ween häradt     Torpa sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunnor   laaß
    Pålsbo skatte hemman              1/2
         Vhtsäde alz                                        4 1/2
         Hårdh wall, och staarbåtz
         engh till höö                                                  16
         Ensäde, Svartmylla, och
         stenig åkar.
         Humblegårdz stenger
         till      300                       
         Skogh till timber, gierzle,
         Svedie,och brännemark
         nötorfftigt.
         Mulebete gått.
         Och fins inga andra lägen
         heeter till förbemältte hemman.
         
 
                  
(Karttext:)


Bärg och Gränskogh
Staarbåtz Engh
Hård walz Engh
hård walz engh
Suart mylla

Maa och Staar bååtz Engh
På denna Sijdan möter Älmåßa ägor Ock de andre Sijderna möter vtmarkan.
Betz marck
Väst
Noor
Öster
Söder

vid 1646 af Kjätell Clason