O4:67-68(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde     höö
                                                               tunner    laaß

1   Ruerne skatte hemmen              1/2
         Vttsäde brukat    3    tunner              4 4/5
                     obrukat   1 4/5                          
          Ensäde svartmylla och mooiord
          Hårdwall ock starbåtz eng                             16

2   Jngeßboo crone                           1/2
         Vtsäde brukat     1 7/10                      2 1/10
                     obrukat      2/5                          
          Hårdwal  maa ock starbåtz
          engh till                                                         10
         
3   Skrämboo crone                          1/4     
         Vhtsäde alz                                        2   
         Hårdwall och staarbåtz eng
         till                                                                  10
         Humblegårdz steenger till      200
         Fiskee watn ringa i siöön,

4   Tranßååß skatte                            1/4
         Vtsäde brukat       2/5    1 3/5            1 3/5
                     obrukat   1 1/5                          
         Hårdh wall och staarbåtz
         engh till                                                          12
         Fijske watn ringa i siöön höst och wåår
         Till förbemelte hemmanen ähr
         Skog till timber,
         svedie, gierzle och brännemark
         nötorfftigh.
         Mulebete gåått.
         Och finnes inga andra lägen-
         heeter till förbemälte hemmaner,

    A  är 1. Engefiäll till Flem-
         meßhult, och är specificerat.
         folio 70      höö                                               4
         
 

 
                 
(Karttext:)


Siöö
Vhtmarkan på alla Sijder
Maa engh
Gran backe
<Be>tz Hage
Tranßååß
Svart myl la iord
Hårdh Walz engh
Betz Hage
Maa engh
Betz Marck med Gränskogh och Bärgh
hårdh walz eng
Svart mylla iord
Sand mylla iord
Siöö
Skrämboo
Här möta Flemmeßhulta egor
Maa engh
Betz Mark
Hårdh
Walz engh
Maa och Betz Mark
Ene backe
Svart mylla iord

Star Båtz Engh
Ene backor
wäst
Noor
Öster
Söder
Betz Hage
Svart mylla iord
Sand mylla iord
Tuffuig Gran bake
Scala Ulnarum
Jngeßboo
Maa engh
Ruerne