O4:69(Rubrik:)         Ween haradt¹     Torpa sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunner    laß
    Kråkeryd crone hemman              1/2
         Vtsäde brukat       3/5                        4 7/10
                   obrukat    4 1/10
         Ensäde sandmylla och ööriord
         Hårdh waal, och staarbåtzeng.
         Höö                                                             16
         Fiske watn godt.                    
         Skog till timber, giärzle, suedie,
         och brännemark nötorfftig.
         Mulebete godt.
         
 
                  
(Karttext:)


Scala Vlnarum
Vtmarkan
Betz Mark
på denna Sidan tager Wyckz ägor wedh
Betz Hage
Hård walz Engh
Betz hage

Sand mylla iord
Onyttigh Måse
hård walz Engh med liung öffwer wäxit
Vtmarkan
här möter Wijks egor
Sanck Dy måse
Väster
Noor
öster
Söder
¹ D.v.s. häradt.