O4:7


(Rubrik:)        Wen häradt    Borstena Sochn      

      Notarum Explicatio               vtsäde   höö
                                                             tunnor   laaß
    Jngelstorp skatte                      1
         Vtsade¹ brukat    5                        6 2/
                      obrukat  1 2/5
         Höö                                                           20

        
Mulebete nötorfftigt
         Almäningz sochneskog
         till timber giärzle  och
        
brännemarck nötorfftig
        

        
(Karttext:)


Här möta vthmarkan 
Swart mylla och stenigh åker
Hård walz Engh
Skön walz Engh
Betz Hage
Här tager Klåsgiärdis egor wedh.
Onyttig Måße
Måsig Hårdhwalz Engh med Biörke Skogh
här möter Stenzrydz Egor
Norr
Öster
söder
Wäster¹ D.v.s. Vtsäde.