O4:70(Rubrik:)         Ween haradt¹     Torpa sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunner    laaß
    Flemmesz hult skatte                 1/2
         Vtsäde alz                                        2 2/5
         Ensädesz iordh, svartmylla,
         och sandh, iordh.
         Hård wall och starbåtzeng.
         Höö                                                             16
         Fiske watn ringa.                    
         Nötorfftig tarffued skoog.
         Mulebete godt.
         En äng wid Tranås noterat
         folio 68         Höö                                          4    Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunner    laaß
    Wick crone                                 1/2
         Vtsäde alz                                        3 4/5
         Ensäde suart mylla, och 
         stenig sugiordh.
         Hårdh waal, och staarbåtz
         eng. Höö                                                       18
         Humble gårdz stänger om 400               
         Skog till timber, giärzle,
         suedie, och brännemarck,
         nötorfftig.
         Mulebete godt. Och finsz
         inga andra lägenheter, till
         förbemältte hemmen.
         
 
                  
(Karttext:)


Onyttig måße
Maa Engh
Vtmarkan
Hård walz Engh
Svart mylla
Här tager Skrämboß egor wed
Steenigh Hård walz Engh med Ekeskogh
Maa ock starbåtz Engh
Suart mylla
Betz Hage stenigh
Vhtmarkan på alla Sijder
Betz hage Liungh mark
På denna sijdan möter Kråkarydz Egor
Hård walz Engh
Måßigh Skene wall och Liungh marck
Svart mylla iord
Maa Engh
Onyttig Måße
Hård walz Engh
Grän Skogh
Grän Skogh
Vtmarkan.¹ D.v.s. häradt.