O4:73(Rubrik:)         Ween Häradt     Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsade¹  höö
                                                               tunna    laaß
    Beese crone hemman              1/4
         Vtsäde alz                                       1 1/5
         Höö                                                             10
         Humble gårdz stänger om 300
         Fiskewatn nötorfftigt.                    
         Skoog till timber, suedie,
         giärzle, och brännemark, nötorftigt
         Mulebete godt.
         
 
                  
(Karttext:)


Här tager Vtmarken wedh
Beesen Lacus
Hård Walz Eng
Sanck Tuffvig Eng
Betz Mark
Sand jord
Betz Marck

Väster
Noor
Öst
Söder
 


¹ D.v.s. vtsäde.