O4:75-76(Rubrik:)         Ween Haradt¹     Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunner    laaß
    Bockaryd crone hemman           1/2
         Vtsäde i giärdit    2 1/2                      3 3/10
                      wreten       4/5
         Höö                                                             16
         Humblegårdz stänger om   400
         Fiskewatn godt.                    
         Skog till timber swedie giärzle
         och brannemark²,
         Mulebete godt.
  A    Ähr ängar till Giärzlosa³
         specificerat folio 72.    Höö                           16
  B    Ähr äng till Odzdaall.
         specificerat folio 72.    Höö                           16
  C    Ähr en ängefiäll till Wäster
         gården i Tråndaryd      Höö                             4
         specificerat folio 64.
         Hööet är inräcknat vte wid byen.  
         
 
                  
(Karttext:)


Betz hage
Hård Walz eng
Sand mylla iord
Hård walz Engh
Måsig tuff eng
Hård Walz eng
på denna Sidan möta Vtmarken
Hard Walz eng med liung och bärisz

på denna Sijdan mötether4 Marks Häradt
Betz Mark
Blinningen Lacus
Maa och Skön Walz eng
Bottan Lacus
Staar båtz ängh
Holen Lacus
och dahls engh på thenne sijdhen.
Marckz Häradt.
Hårdh Walz eng
Maa Engh
här tager vtmarken
Här möter den andra delen af Odsdals och Giärdz- lösas egor, Hwilka finnes folio 71 och 72
Scala Ulnarum
¹ D.v.s. Häradt.
² D.v.s. brännemark.
³ D.v.s. Giärlösa.  
4 D.v.s. möther.