O4:77(Rubrik:)         Ween Häradt     Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunner   laaß
    Reddarebo crone                    1/4
         Vtsäde alz                                        1 1/2
         Höö                                                             10
         Humble gård stänger       400
         Fiske watn godt.                  
         Skog till timber, suedie
         giärzle, och brännemark, nötorftig
         Mulebete godt.
         
 
                  
(Karttext:)


Tuffuig hårdh walz engh medh Liung och måse
Vtmarken.
Betz Marck
Betz Mark
här möter Vtmarkan.
Boosen
Lacus
Svart mylla iord
Sanck Tufftig engh

Hård walz eng med Biorke skog och Bärisz
Väster
Noor
Öster
Soder¹
Scala Vlnarvm
 


¹ D.v.s. Söder.