O4:78(Rubrik:)         Ween Häradt     Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                               tunner   laaß
    Boda skattehemman                    ½
         Vtsäde brukat     1 ½
                    obrukat    2 1/10                      3 6/10
         Höö                                                             16
         Humble gårdz stänger om    300                
         Skog till timber, suedie, giärzle, och
         brännemark, nötorfftigt
         Mulebete godt.
         Noch en engefiäll wed wiarde
         noterat med 8 folio 79.
         Höö                                                             1
         
 
                  
(Karttext:)

Här tager Wiarydz Egor.
Här möter ödegierdes ägor
Sanck Skogz Engh
Måßigh Hårdwalz Engh
På denna Sijdan tager Ryßenääß. ägor wedh
Betz Hage
Tuffwig Engh
väster
Noor
Öster
Söder
Sandmylla iord

kålgård
Tuffwig engh