O4:79-80(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde     höö
                                                               tunnor    laaß

     Wiaryd ähr 4 hemman
         Vtsäde till hele byn                          26 4/5        72
         Ensäde suart myla och stenig
         åker, Eck och Lunden haffva sina
         ägor beblandat med förbemältte by

1   Anders Hansonz gård crone        1 
                  brukat i giärdit B    4               14 1/10
                 obrukat giärdit  B    1 4/5
     Vtsäde  brukat i giärdit    1 4/5     
                 obrukat giärdit  C      4/5      
                  brukat i giärdit    1 7/10       
                  Höö                                                     26
2   Jnga gård crone                           1
                  brukat i giärdit B    1 4/5             5 1/10¹
                 obrukat giärdit  B    1 3/10
     Vtsäde  brukat i giärdit C        4/5     
                 obrukat giärdit  C      9/10     
                  brukat i giärdit E        1/5       
                  Höö                                                     20
3   Hans Andersons gård frälse         1                
         Vtsäde brukat i giärdit B  1 1/2             3
                     brukat i giärdit C  1 1/2                          
                  Höö                                                     16
4   Påffuel Andersons gård frälse      1
                  brukat i giärdit   B   1 3/10           
     Vtsäde  obrukat giärdit   B       1/5                4 1/5
                 obrukat i giärdit C        2/5     
                 obrukat i giärdit D    2 3/10     
                 Höö                                                      10
    Skog till timber, giärzle, sued-
    ie, och brännemark nötorfftigt.
    Mulebete godt.
    Fijske watn i siöön.

5   Eck skatte                                  1                
         Vtsäde brukat i giärdit E   5                 5 2/5
                     brukat i giärdit C     2/5                          
                  Engh till                                                20   laß
     Lund ähr 2 hemman   
6   Öster gården skatte                      1/2     
         Vtsäde i giärdit brukat A  1 1/2             3 7/10²
                     i wreternaf              1/5
         Höö                                                              16
7   Wäster gården skatte                  1                
         Vtsäde alz brukat i giärdit A  7 2/5           9 7/10
                      brukat i wretenf   2 3/10                          
         Höö                                                              30
         Humblegårdz stänger om 400
         Quarn gångande hööst och wåår.  
8   ähr en änge fiäll till Boda                      
         Höö                               1   laaß          fins specificerat folio 78
         
         Till deße hemmanen Wijaredh
         Eck, och Lund, ähr, Skogh till
         timber, giärzle, svedie, och
         brannemark³ nötorfftigt.
         Fijske watn i siöön, godt
         Mulebete nötorfftigt.

(Karttext:)


Wiaren Lacus
Stenig Mark doch några Parker som bärja
ß
Här tager vtmarkan wed
Sanck maa engh
Vtmarkan.
west
Noor
öster
Söder
Betz Mark medh bärg och grän Skoogh
Sanck stenigh engh medh gran skoogh och eck
Hårdh Walz engh med Eke Skoogh
Hård Walz engh
Öde gierdes ägor
Sanck eng Träsk och Moraß
Sand och mylla iord
Svart mylla iord
Maa engh
här möter Öde gierdes egor
Liung Mark med små buske
Stagh Walz engh med gran och biörke skoogh
Tuffuig Hård Walz eng
Tuffuig Maa eng
Här möter Rößanäs Egor
Måsug Stagh Walz engh med ek biörk och gran

Liung och hård walz engh
Svart mylla iord
Svart mylla iord
Hård Walz eng medh eke Skog
Svart mylla iord
Stag Walz eng
Stag Walz eng
på denna Sijdan möter Vtmarkan.
Scala Ulnarum.

                                         
   


¹ Felräknat 5 1/10 bör vara 5.
² Felkräknat
3 7/10 bör vara 1 7/10.
³ D.v.s. brännemark.