O4:8


(Rubrik:)        Wen Häradt    Borstena Sochn      

      Notarum Explicatio               vtsäde   höö
                                                             tunnor   laaß
    Krabbagiärdit skatte                 1/2
         Vtsade¹ i giärdet A      2 1/2            3 7/10     
                      giordet² B     
1 1/5
         Höö                                                           15
         Ensäde swart mylla och
         moo iordh
         Mulebete godt

        
Almäningz sochne skoog
         till timber giärsle och
        
brännemark nötorfftigt
   
        

        
(Karttext:)


Ma ??? engh
Betz hage öffwer wäxen med Biörke Skogh
Här tager Fageråß ägor wedh

Betz Hage
Röör måße
Hårdwallz Engh medh liung ibland
Sanch och Hårdwall tuffwigh engh
Liung back
Norr.
Söder.
Sanck och Steenigh Engh
Enebacke
Här möter Vthmarkan
ScalaVlnarum
¹ D.v.s. Vtsäde.
² D.v.s. giärdet.