O4:81(Rubrik:)         <Ween Häradt>     Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsade1    höö
                                                               tunnor   laaß
    Öde giärdit crone                    1/4
         Vtsäde alz                                        4
         Höö                                                             30
         Ensäde, mull och
         sand iord, myket
         stenig åker,               
         Skog till giärzle,
         suedie och bränne-
         mark, nötorfftigt.
         Fiske watn godt.
         Mulebete nötorfftigt.
         
 
                  
(Karttext:)


Vtmarkan
Wiaren Lacus.
Graan Skoog
Stenig Hård Walz Eng
Eng
Wyaredz ägor
Ödegierdes Siöö
Ny opprögd Ängh, både Steenigh och Sanck, moßwaldh iblandh.
Stedigh Betz mark
Wiaredz ägor

Svart mylla iord
Hårdh Walz Engh
Betz
Lade gård
Bodas ägor
Scala Vlnarvm1 D.v.s. vtsäde.