O4:82


                   Wehn häradh Sandholta sochn
                    med effterskrefne byar och heman
                                 
                        äro affmette oc affritade Anno 1647

                                                                 
                    Räffweskalla och Limmershult              folio      83            
                    Källaredhtompten                                folio      84                                            
                    Hulebo och Pagebo                             folio      85
                    Piäkebacka                                         folio      86 
                    Önderedh                                            folio      87
                    Bäckeboll                                            folio      88 
                    Nooltorp                                             folio      89
                    Sanderydh                                           folio      90                                       
                    Åeråås                                                 folio      91 
                    Wijkan och Nygården                          folio      92            
                    Giötebacka och Mölnebacka                folio      93                                            
                    Pålßboo                                               folio      94
                    Quarnholmen                                        folio      95 
                    Bärteshult och Wathult                          folio      96
                    Nääs                                                    folio      97 
                    Giökzholmen                                        folio      98
                    Espholmen                                           folijs      99 och 100                                       
                    Helleredh                                             folio     101                                
                    Hedaredh                                             folio    102
                    Rysa                                                    folio    105 
                    Nabben                                               folio     106
                    Börshult                                               folio     107  
                    Sandhult                                               folio    108                                     
                    Tåå                                                     folio    109
                    Sundzholt                                             folio    110            
                    Giötzerydh                                           folio    111                                            
                    Ebberedh                                             folio    112
                    Kiuperedh                                            folio    113
                    Slätteredh                                            folio     114
                    Kiälhult                                                folio     115
                    Kyrkiöboll                                           folio     116