O4:83-84(Rubrik:)         Wehen Häradt     Sandholta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               tunner   Laaß
1    Räffueskalla crone                1/2
         Vtsade¹ brukat    2                           2 3/10
                    obrukat       3/10
         Höö                                                              16
         Humble gårdz stenger      200
         Quarn gångande hööst och,
         wåår
         Fiske watn i Wijarydz siöö                
         Skog till timber, giärzle,
         suedie, och brännemark nötorfftigt.
         Mulebete nötorfftigh.

2    Limmashult crone                  1
         Vtsäde brukat     3 1/2                     <5 7/10>
                    obrukat    2 1/5
         Höö                                                              20
                öde ibid om
         Quarn gångande hööst och våår
        
     A en änghe fiäll till Kiällaryd
         tompten höö      1 Laaß folio 83.            
         Skog till timber giärzle
         suedie och brännemark,
         Mulebete godt,


   Notarum Explicatio                   Vtsade   Höö
                                                               tunnor   Laaß

        Kiällaretomptan skatte          1/2
         Vtsäde alz                                       3 3/5
         Höö                                                              20
         Humble gårdz stenger      500
         Quarn gångande hööst
         och wåår,               
         Skogh till timber giärzle
         suedie och brännemark
         nötorfftigh
         Mulebete godt       
 
     
            

(Karttext: till Räffueskalla och Limmshult cronegårdar)


Betz Hage och ibland bäriaß
Hårdh Walz engh
Betz Hage
mull och Sand Jordh
Onyttig måße
Masig¹ hård Walz eng
Hårdh Walz eng
Betz hager
Hård walz engh
hård Walz engh
Skiön walz Engh
Scala Ulnarum


(Karttext till Kiällaretomptan skattetorp)


Liungh marck
här möter Hulebo egor
Liung och  Hård Walz engh
Svart mylla iord
Måsigh Hård walz engh
West
Noor
öster
Söder
Källa re tomptan

quarn
Hård waldz Engh
Betz Hage


¹ D.v.s. Måsig.