O4:87-88(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               tunnor   Laaß
                                                               
1    Önderedh skatte                    1   
         Vtsäde Brukat    2 1/5                      10 2/5
                   Obrukat   4 3/5
         Höö                                                             30
         Humble gårdz stenger       200
         Ensäde suartmylla och
         suig jord.            
         Skog till timber, giärzle,
         suedie, och bränne
         marck nötorfftig.
         Mulebete godt.


(Karttext Önderedh skattehemman)


Betesz Hage
Liungh mark
Svart mylla
Vtmarken.
Öndered
Måsigh Liungh och Hård Walz Engh
Sanck Tuffuig Busk Engh
iord
öde
öde
Tuffuig Eng medh Små Biyske skog
Tuffvig Eng
Svart mylla iord
öde
öde
Onyttig måse
Piäkebackaz ägor
Här möter Siärkhulta Egor
Måsig hård Walz Engh
Gran Backe
Pagebodz egore
Scala Ulnarum.      Notarum Explicatio                  <Vtsäde<Höö>             
                                                              <tunnor>   <Laaß>   
                                                               
2    Bäckabol skatte                    1/2          
         Vtsäde alz                                         7 1/5                       
         Höö                                                              30
         Humble gårdz stänger om  300
         Quarn gångande, hööst
         och wåår.           
         Skog till timber, giärzle,
         Suedie, och bränne
         mark nötorfftig.
         Mulebete godt.    
 
     
            

(Karttext Bäckabol skattehemman)


Nooltorpz ägor
Här möta Giötebackasz Egor.
Här möter Apelagårdz Egor
Måsigh Hård Walz eng
Sank måsz Eng
Måßig Engh
Sand mylla iord
Sanck Eng
Eng
Svart mylla iord
wäster
noor
öster
Söder