O4:89(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               tunnor   Laaß       
                                                               
   Nolltorph skatte                     1 
         Vtsäde Brukat   3 4/5                        4 4/5
                    Obrukat 1  
         Höö                                                             30       
         Skog till timber, giärz-
         le, suedie, och bränne
         marck, nötorfftigh.
         Mulebete godt.
        
         Och finß jnga andra lägen
         heeter till at förbät-
         tra förbemälte gårdh.
 
 
          

(Karttext:)


Hårdh Walz Eng
Liung marck
Noltorph
Svart mylla iord
Sanck Tuffuig Eng
Bäckasz gårdens Egor
Giöthe backaz ägor
Måsigh Hårdh Walz Engh
Backebohls ägor
Här möter Torpz Egor

väster
Noor
öster
Söder