O4:9-10(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                 vtsäde   höö
                                                             tunnor   laaß
    Fagerås skatte                        1/2
          Vtsäde i   giärdet    4 4/5    
                          wreten       3/5               5 2/5                                                                  
         Höö                                                           25 
         Humblegårdz stanger1   1000
         Ensäde suart mylla och mooiord
         Mulebete godt
         Almäning sochneskog till
         timber giärzle och brännemark
         nötorfftig

Notarum Explicatio                     vtsäde   höö
                                                             tunnor   laaß
    Wästerhiärstorp skatte             1          
         Vtsade2 alz                                   5 1/2   
         Höö                                                           15 
         Ensäde suart mylla och stenig
         jordh
         Mulebete godt
         Brännemark nötorfftig
         och fins inga andra lägenheeter
        
(Karttext till Fagerås:)


Betz hage wedh Eek En och biörke skoogh
Maa Eng
Maa Eng
På denna sijdan möta Krabbe gierdes ägor
Betz Hage
Hårdh walz engh
Liung och ene backe
Stenig marck medh små ene busker
Maa Engh  

Noor
Söder
Maa Eng
Swart mylla iord
här möter Örlannas ägor
Fageråß
Liung backe
Vtmarkan
Betz Hage

Maa engh
Sanck Tuffuig Engh
Liungh Åser
här tager ??? ägor wed

(Karttext: till Wästerhierstorp:)


Betz mark medh Liung och biörke skoog me<d>h några Parker som kunna bärgiaß
Här tager Östergerdes ägor wed.

Hård Walz Eng medh eke skog
På denna ßidan möter Bistorps ägor

Swart mylla iord
Sanck tuff engh
Gerstorp
Vtmarkan.
Scala Vlnarum¹ D.v.s. stänger.
² D.v.s. vtsäde.