O4:90(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               tunnor   Laaß       
                                                               
   Sanderedh skatte                     1 
         Vtsäde alz                                        4 2/5
         Höö                                                             25
         Humble gårdz sten-
         ger till                              600
         Ensede, sandmylla
         och öreiordh
         Allehanda tarffue
         skog nötorfftig       
         Quarn gångande
         hööst och wåår.
         Fiske watn godt.
         Mulebete godt.
        
         Och finß jnga andra lägen
         heeter till förbemälte gårdh.
 
 
          

(Karttext:)


Vtmarkan
Liungh Marck
Tuffuig Engh
Onyttig Måse
Vtmarkan
Liungh marck
Sand mylla iord
Hårdh Walz Engh
Sand mylla iord
Sandredh
Wijaren Lacus

väster
Noor
öster
Söder
Här möter Rydz Egor
Scala Ulnarum.