O4:91-92(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                  <Vtsäde<Höö>             
                                                              <tunnor>   <Laaß>      
                                                               
   Åeråhs crone                         1/4 
         Vtsäde Brukat      1/2                        1 7/10
                    Obrukat 1 1/5
         Höö                                                             10
         Ensäde, mull, och swart mylla       
         Skog till timber, giärzle och
         brännemarck, nötorfftig
         Fiske watn godt.
         Mulebete godt.

    Wijkan crone                       1/8 
         Vtsade1 alz                                                  1/2
         Höö                                                               4
         Ensäde, oc sandjord       
         Allehanda tarffue, skogh
         Fiske watn godt.
         Mulebete nötorfftigt.

    Nygården skatte                   1/3 
         Vtsäde brukat  1 9/10                        2 2/5
                    obrukat    1/2
         Höö                                                            14
         Humble gårdz stänger     400
         Ensäde swart mylla, och moo jord       
         Timber skogh, ringa.
         Giärzle, mark nötorfftig.
         Mulebete godt.
        
        
          

(Karttext Åeråhs crone hemman)


mulliord
Svart mylla iord öde
Wijaren Lacus.
Betesz Hage
Stenig Hård Walz Engh
Åeråhs
Skog och Stenig marck
På denna Sidan möter Vtmarken.(Karttext Wijkan crone hemman)


Här möter Vtmarken
Liung mark
måsig Hårdh Walz Eng
Liungh och stenig marck
Wijkan
Sand iord(Karttext Nygården skatte hemman)


wäster
noor
öster
Söder
Här möter Mölnebackasz Egor
moo iord
Måsig tuff Engh
Torpz egor
Svart mylla iord
Nygården
Liungh Backe Med Skog
Maa Eng
Onyttig måse.
Liungh kulle
Här möter Vtmarken.
Scala Ulnarum1 D.v.s. Vtsäde.