O4:94(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunner   Laaß       
                                                               
    Pållsboo skatte                          1
         Vtsäde Brukat   4                             5 1/5
                   Obrukat  1  1/5
         Höö                                                              24
         Humble gårdz stänger om   400
         Ensäde, suartmylla, jordh.
         Quarn gångande hööst och wår.
         Fijske watn ringa
         Skog till timber, giärzle, och
         brännemarck nötorfftigh.
         Mulebetete medelt.
    Och finß inga andra lägenheeter
    till förbemälte gårdh.
        
         
       
(Karttext:)


Betz Hage Skogh och Liung Marck
väster
noor
öster
Söder
Skön walz Engh
Liung marck
Vtmarkan på alla Sijder.
Sanck käär Engh
Pålsbo
Svart mylla iord
Måsigh Hårdh walz Engh med Eck och Haßle skog
Skogh och bärgh
Hårdwalz Engh
Onyttigh Måße
Måßig Skogz Engh
Scala ulnarum