O4:95-96(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   <Vtsäde<Höö>             
                                                               <tunnor>   <Laaß> 
 1    Quarnhollmen skatte               1      
         Vtsäde alz                                        2 1/5
         Höö                                                              16       
         Quarn gångande hööst och vår
         Fiske watn godt,
         Skog till timber, giärzle,
         suedie och brännemark. goder
         Mulebete nötorfftigt.
       
2    Bertelzhult skatte                      1
                                        förmedlat  1/2 
         Vtsäde Brukat   3                             3 1/2
                   Obrukat     1/2
         Höö                                                              16
         Ensade¹ sand och svartmylla
         Humble gårdz stanger² om    400
         Quarn gångande hööst och våår
         Skog till timber, giärzle,
         suedie och brännemark goder.
         Fiske watn medelmåtigt.
         Mulebete nötorfftigt.

3    Watthult skatte                      1/2 
         Vtsäde Brukat   1 2/5                         2
                   Obrukat     3/5
         Höö                                                              10
         Ensäde sand mylla och
         hallegrund åke
         Quarn gångande hööst och våår.
         Skogh till timber, giärzle, och
         brännemark nötorfftigt.
         Fiske watn ringa.
         Mulebete nötorfftigt.
        
        
                
(Karttext Quarneholmen skatte hemman)


Vtmarken på alla Sidor
väster
noor
öster
Söder
Stenigh Engh
Onyttig måße
Stenigh Hård walz Engh och Liungh marck
Måßengh med små buske
kåål gård
Quarn holmem
Svart mylla iord
Skönwalz engh
Onyttigh Måße
Scala Ulnarum(Karttext Bertelzhult skatte hemman)


Onyttig måße
Grän Skogh och Bärgh
Hård walz engh dock stenigh
Sand mylla iord
Bertelzhult
Svart mylla iord
Sanck maa engh
Betz Hage
Sand mylla iord
Vtmarken på alla Sidor
Hård walz Engh


(Karttext Watthult skatte hemman)


Skogh ock Betz mark
Hård wall och Skeene walz Engh 
Hård walz Engh
Liungh mark
grund åker
Sand mylla iord
Watthult
Vtmarken på alla Sidor¹ D.v.s. Ensäde.
²
D.v.s. stänger.