O4:97(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde    Höö
                                                               Tunnor   Laaß       
                                                               
    Nääsz crone                              1
         Vtsäde alz                                        5 9/10
         Höö                                                               18
         Humble gårdz stanger1 om   300
         Enßäde sandmylla jord.
         Quarn gångand höst och våår.
         fiske watn medelmåtigt.
         Skog till timber, giärzle,
         och brännemarck nötorfftigt.
         Mulebete godt.
    
        
                
(Karttext:)


här möter wtmarken
väster
noor
öster
Soder2
Grään och frure3 Skogh.
Staar och maa Engh
Steen backe
Steen backe
Himsiö.
Sandmylla
Sanck Engh
Onyttigh Måße
Sand mylla iordh
hård walz Engh
Betz Haghe med Liungh
Nääß
Hård walz Engh
onyttigh måße
här möter ehn
onyttigh måse
staar
staar båtz engh
Scala Ulnarum.1 D.v.s. stänger.
2 D.v.s. Söder.
3 D.v.s. fure.