O4:98(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                   Vtsäde   Höö
                                                               Tunna    Laß       
                                                               
    Giökszhollmen crone                1/4
         Vtsäde alz                                        1 9/10
         Höö                                                               10
         Humble gårdz stänger        100
         Enßäde suartmylla jord.
         Quarn gångande hööst och
         vår.
         Fiske watn medelmåtigt
         Skog till timber, giärzle,
         och brännemarck vtwalder
         Mulebete nötorfftig

    A  ähr en äng lyder till Hel-
         lered specificerat folio 101
         Höö   3 Laaß
    
        
                
(Karttext:)


A
Hällaredz egor.
Liungh mark
Sanck Engh
B
Onyttigh Huitta måße.
onyttig måße
Svart myl- la iord
Stem backe
Skogh och käär
väster
noor
öster
Söder
författad 1646 af Kiätill Classon