O4:99-100(Rubrik:)         Wehn Häradt     Sandhulta Sochn.        Notarum Explicatio                <Vtsäde>   <Höö>
                                                           <Tunna>   < Laaß>      
                                                               
    Espholmen crone                      1
         Vtsäde alz                                       12 3/5
         Höö                                                                  20
         Quarn gångande hööst
         och wåår.
         Enßäde suartmylla,
         jordh. och ibland stenigh
         åker.
         Skogh till timber, giärzle,
         och brännemark nötorfttig
         Mulebete godt.

    A  ähr tuå änger lyda till 
         Hedaredz by specifiserat
         folio 102    Höö                                                   5

    B  ähr ehn ängh lyder till 
         Hellery specifiserat folio 101   
         Höö                                                                    2
    
        
                
(Karttext:)


Liung mark
liung backe
liung backe
Maa och Starbåtz Eng
Maa Eng.
Hellerydz Ägor
Eßpholms Siöar
Onyttig Mark med Liung och Bärgh
Måsig Hård Walz Eng.
Liungh backer
Betesz marck med Bärg och Gran skog
Onyttig huita måse
liung och bärg
hård walz Eng
Svart mylla iord
Eßpholmen
Sanck Tuffwig eng
vaster¹
noor
öster
Soder²
Star båtz eng
Stenig Staar Eng.
Vhtmarkan på alla Sijdor.
måsigh ängh
stenigh hård walz eng
Bärg och Liung marck med fure skog
Scala Vlnarum¹ D.v.s. väster.
² D.v.s. Söder.