O4:Framsida


               
    Jordebok öfwer Wäne Häradt
                        Vthj Elfzborgz Lään.

                             Pro Annis. 1646.
                                 och 1647.