O4:Register 1


                   Wehn Häradh med
                    Effterskrefne Sochner, ähre vthi
                    Wehn häradt belägne                                    

                                                                 
                    Borsteena sochn                     folio      1               
                    Frijstadh sochn                       folio   26                                               
                    Torpa sochn                           folio   38    
                    Boråß stadh                           folio    521
                    Sandholta sochn                     folio    82    
                    Bredaredh sochn                    folio  118   
                    Wängia sochn                         folio  142                                          
                    Tämpta sochn                         folio  154    1 56 överstruket.