O4:Register 2


                    Register på Booken C4 öfwer Wähnn sochn uti Elfzborgs Lähn
                    giordt den 3 Novembris Anno 1700

Härader               Sochnar                        Byar                                folio                       

                                                                 
Wänn härad         Borstena sochn             Lindsåhs                             1
                                                                Kyffarp                                3
                                                                Lycke                                 4
                                                                Steensrydh                          5
                                                                Lundagierdet                       6
                                                                Ingestorp                             7
                                                                Krabbagierdet                     8
                                                                Fageråhs                             9
                                                                Westerhjierstorp                10
                                                                Österhjierstorp                   11
                                                                Kråkarp                             12
                                                                Örlanda                              15                                               
                                                                Bårsteena                           13   
                                                                Kållaryd                             18
                                                                Mustompten och Stackary  19   
                                                                Brandhula                           20  
                                                                Nötegierde och Brännebo   21                                         
                                                                Ingeshult                             22   
                                                                Långaryd                            23
                                                                Tosteryd och Nygården     24

                            Fristadh sochn              Åhlet och Kumlösa             28
                                                                Anderstorp                         29
                                                                Hägnan och Bihtorp alt. Biskopstorp   30
                                                                Håstorp, Råstarp, Längium              31,32
                                                                Sibarp och Arta                  33
                                                                Mularp                               34
                                                                Lundagården, Fristad och Sulebo     35,36
                                                                Rylle och Paradis                37

                            Torpa sochn                 Skogsryd, Jutagierdet och Kulegrafw    40
                                                                Räffsrydh                            41
                                                                Siöbo                                 42
Wänn härad         Torpa sochn                  Ryda                               43
                                                                Rambnaslätt                     46
                                                                Ramshuhla                       45
                                                                Butorp och Hestra           48
                                                                Tookarp                          49
                                                                Borås Stadh                     51,52
                                                                Biörckäng                         54
                                                                Häsleholmen, Holmen och Smörhula             55,56
                                                                Boda vide Seqs                 57
                                                                Holta                                60
                                                                Getaholmen                      62
                                                                Tråndarydh                       64                                              
                                                                Älmeåhs                            65  
                                                                Pålsbo                               66
                                                                Ruerne, Ingelsbo, Skrembo och Transåhs       67,68  
                                                                Kråckryd                           69 
                                                                Klemmeshult och Wijk       70                                        
                                                                Gierslösa, Bråt och Ohsdahl, Huffued Hårby   71,72   
                                                                Behse                                73
                                                                Funningen                          74
                                                                Bockarydh                        75
                                                                Riddarebool                       77
                                                                Boda                                 78                                              
                                                                Wiaryd Eek och Lund        79,80  
                                                                Ödegierdet                         81

                            Sandhulta sochn           Räffwesckalla och Limmahult eller Lindbergshullt  83
                                                                Kiellaretompten                  84
                                                                Hulebo och Pagebo            85
                                                                Piekebacka                        86
                                                                Önderedh                           87
                                                                Bäckebohl                          88
                                                                Nooltorp                             89
                                                                Sandared                            90
                                                                Åerås                                  91
                                                                Wijkan och Nygården         92
Wänn härad         Sandhulta sochn            Giötebacka och Möllnebacka   93
                                                                Påhlsbo                                 94
                                                                Quarnholmen                         95
                                                                Bärtelshult och Watthult         96
                                                                Nääs                                     97
                                                                Giöcksholmen                        98
                                                                Espholmen                             99,100
                                                                Helleredh                             101
                                                                Hedaredh                            102
                                                                Dito                                     103,104
                                                                Rysa                                    105
                                                                Nabben                               106                                              
                                                                Börshult                               107  
                                                                Sandhult                              108
                                                                Tåå                                      109  
                                                                Sundshullt                            110 
                                                                Giötzerydh                           111                                        
                                                                Ebberedhij                           112   
                                                                Kiuperedh                            113
                                                                Slätteredhij                           114
                                                                Kiällhult                                115
                                                                Kiörckiobool                        116
                                                               

                            Brederedh sochn          Hålt                                      120
                                                                Katterydh                             121
                                                                Habboltorp                          122
                                                                Hålmåsa                               124
                                                                Tranebohl                             125
                                                                Segelstorp                            126
                                                                Skiötning, Hulu, Backagjärde                128
                                                                Jngelstorp                             129
                                                                Lilla Bredaredh                     130
                                                                Prestegården i Bredaredh      131
                                                               
Simmonnebo                         133                                              
                                                                Wämmennehult, Skattegården               134  
                                                                Eekebohl                              135,136
                                                                Leutenantsgård                     136  
                                                                Nilsagård i Wemmenehult och Hultåås   137,138
Wänn härad         Brederedh sochn           Tiuråås och Hielmerydh       139,140
                                                                Klinten och Tuskeryd           141

                           Wängia sockn               Ahsertorp och Wångstorp    143,144
                                                                Säfwared                             145
                                                                Noch Säfwared                   146
                                                                Ahmunderyd                        148
                                                                Tärnesåås                            149
                                                                Rönååsa                               150
                                                                Wängia                                151 et 152
                                                                Heestra och Bedderedhhagen     153

                          Tämpta sockn                Tämpta                                155 et 156                                              
                                                                Hafrängh                              157  
                                                                Fahrstorp                             158
                                                                Heestra                                159  
                                                                Kill                                       160 
                                                                Döfwedahl                           161