O4:Register 3


                   Ween Häradt Borstena Sochn
                    med effterskreffne byar och heman
                    ähro affmätte och affritade Anno 1646.
                                                       

                                                                 
                    Lindzåsz                                  folio      1               
                    Kyfarp                                    folio      3                                              
                    Lycke                                     folio      4   
                    Stenßrydh                               folio      5
                    Lundagierdet                           folio      6   
                    Jngestorp                                 folio      7  
                    Krabbagierdet                         folio      8                                         
                    Fageråsz                                  folio      9   
                    Westergierstorp                       folio    10              
                    Östergierstorp                         folio    11                                              
                    Kråckarp                                folio    12   
                    Örlanda                                   folio    15
                    Borstena                                 folio    13   
                    Kållaryd                                  folio    18  
                    Musztompten och Stockary      folio    19                                         
                    Brandszhula                             folio    20                               
                    Nötegierdet och Brennebo       folio     21                                              
                    Jngeßhult                                 folio     22   
                    Långaryd                                 folio     23
                    Tosteryd och Nygården           folio     24