O4:Titelsida


Geometrisc                
Affrijtningh och Calculation
Öffwer
Wehn häradt

Skatte och Cronehemmans
Åker och Engh medh sin rät-
ta quantitet och qualitet;
Efter hennes kungliga Maijestätz Instruc-
tion, afmätit och calculerat, pro
Annis. 1646 och 1647.

Kiätill Claßon

reviderat den 3 December Anno 1700