O5:51b(Tom sida:)
Elffzborgz lähn.

Vahlbo härad
Ödeborg sochen.