O5:reg1                  Register                                                                          221.
öfwer boken T 1 af Dahlsland, giord den 6 april anno 1701.

Härader.           Socknar.            Byar.                                    Cartors
                                                                                                 folio.
Sundahls.           Erichstadh.        Wåtekierr.                                 1.
                                                   Biörnebohl.                               2.
                                                   Gatan.                                     dito.
                                                   Michelstorp.                            dito.
                                                   Wästergården.                          24.
                          Bohlstad.           Landstorp.                                 3.
                                                   Arisholmen.                                4.
                                                   Berg.                                          5.
                                                   Dyrby eller Dyrberg.                   6.
                                                   Backerudh.                               22.
                                                   Nygården.                                 23.
                                                   Bredegården, Fyren.                 dito.
                                                   Tormansbo, Kambohl.              dito.
                                                   Åhlerudh.                                   24.
                                                   Norr Rydian, (Westergården i
                                                                      Ericstad sochen).   dito.
                                                    Högstorp.                                 25.
                                                    Bön eller Böhlen, Leefors.        dito.     
                                                    Tengelsbo.                               dito.
                                                    Prestgården.                              24.
                      
                         Grimstad.            Ruud.                                          7.
                                                   Österby med Österby utäng.         8.
                                                   Kringla o Åhrstycke, Uhlum.       dito.
                                                   Simmerud.                                    9.
                                                   Krynnebohl eller Grinnebohl.       22.
                                                   Berga utjordh.                             dito.

                         Grestad.             Brötorp.                                      21.
                                                   Nohlboarna eller Norrbodarna.   dito.

                         Brålanda.            Holmerud.                                   26.
                                                   Gatan.                                        dito.

Töszbo.             Tydre.

                                                   Tydiestomb. ( se 11)                    15.
                                                   Tybyn.         ( se 11)                   dito.
                                                   Torpane.                                      14.
                                                   Signerud.                                     14.
                                                   Tomesbohl.                                  14.