O5:reg2Härader.        Sochnar.         Byar.                                  

Töszbo.         Tösiö.             Tösse Prestegård.                   10.  2:ne chart   
                                            Kråketorp, en utjord.              dito.
                                            Tösse Klåckarbohl.                 dito.
                                            Kasa och Uggerud.                 dito.
                                            Sörböhle med äng till Tydje.     11.
                                                              och Tybyn.
                                            Sörgåhlen.                              dito.
                                            Frillesäter.                              dito.
                                            Amundebyen.                          12.
                                            Wensberg.                               13.
                                            Hallebohl.                                14.
                                            Hedslebacke.                          14.

                      Åhmål.           Åhmoleby.                               16.
                                            Öfre Skiewijk.                         19.
                                            Dahlen.                                   dito.
                                            Wintertorpet.                          dito.
                                            Derenäs.                                 dito.
                                            Säter.                                       20.
                                            Biörckilt.                                 dito.

                      Ahnumskog.   Wasswijka.                               17.
                                            Store Kihlane.                           18.

Nårdahls.       Hålm.             Nääs eller Framnäs.                   27.
                                            Lilla Gatan.                              dito.
                                            Hökeberg. (Svanskila)             dito.
                                            Kroken.                                    28.
                                            En utmarck emellan Nor-
som äro Holm, Söderbyn,     dahlsberg och dess underlig-
 Sopphult, Markustorp          giande frälsegårdar.                   29.
  och Fagerlid.                      Westerråda.                               32.
(Tössbo härad, Ånimskog)   Kärkihlen, en utjord.                  33.
                                            Hassla.                                      34.
                                            Berg.                                       dito.

                     Järn.               Westanwäga.                              28.
                                           Dito torp.                                   dito.


Harader1.      Sochnar.        Byar.

Nordahls.      Järn.              Bronäs                                         35.
                                          Raglebronna.                                36.
                                          Nordbräcka.                               dito.
                                          Swenningerud.                              37.

                     Öhr.              Gunnalebyen.                                29.

                     Skållerud.      Ryhr.                                            30.
                                          Svanskila.                                     27.

                     Gunnarsnäs.   Skogsbohl.                                   31.

Walbo.          Ödeborg.       Dagsgierde, Åserud.                     38.
                                           Sundet, Bjyrstamma
                                           och Ståckebogen.                       dito.
                                           Kläppa.                                        39.
                                           Måsstorp.                                     39.
                                           Brötegården.                                 51.
                                           Hamnebacka.                              dito.
                                           Lilla Ödeborg.                               58.

                      Torp.            Ottersbyn.                                     40.
                                           Ellne.                                            38.
                                           Takan och Hasslelidan., Sågan.     38.

                       Fergelanda.  Afwensäter.                                   41.
                                           Ryyk med tilhörande torp.             42.
                                           Stigen med Stora och Lilla Lindevatnet. 43.
                                           Frähöga, sätgård med dess hemman. 44.
                                           såsom Baggetorp, Slätehult, Svenstacken,
                                           Grimebol och Hällan, Skricketorp.

                       Högsäter.     Brösta eller Brosäter.                     45.

                       Ryhr.            Hattefiel med torpet Stohle.            46.
                                           Ryyr sätegård med
                                           dess underliggiande
                                           hemman { Lilla Ryr, Enckelsrud,
                                                        { Kyckered,  Skogen,
                                                        { Germunered.                  47.
                                            Strömsäter.                                   50.
                                            Ufwerudh.                                   dito.
                                            Soterudh.                                    dito.

__________________
1Fel för härader.