O5:reg3Härader.      Socknar.                 Byar.

Walbo.         Järnbo.                  Torp.                                       48.
                                                  Bränserud.                               49.

Wedbo.        Laxarby.                Bågeholms sägegård med
                                                  därå belägne torp (Harkalsröd).

                     Steneby.                Hogen sätegård med Sandbacken. 53.
                                                  Ekarebohl sätegård med Ödegården. 54.
                                                  Svärdsbyn och Härsbyn.               dito.
                                                  Grimmerud.                              61.
               
                      Ärtemarck.           Furunääs sätegård.                   55.
                                                  Bingen, Bäckeqvislan.             dito.
                                                  Nääs med Edsviken.               dito.

                       Töftedahl.            Toftedahl stomb.                      56.

                       Rölanda.              Biörcke.                                   57.

                       Giesätter.             Diupedahlen.                            58.
                                                   Fårengen.                                60

                       Eedh.                   Westare Eed.                           59.
                                                   Wiggetorp, Lödbo utäng.        dito.
                                                   Bengtswika.                              60.