O5:1b(Tom sida:)
W. Dahl.
Wåtkiärr.
<Sun>dals härad.
Ericksta sochen.

Wåtekiärr uti
Sundals härad och
Ericksta sochn.