O5:3c(Tom sida:)
Landstorp uti
Sundals härad och Bulstad sochen.

Dahl.
Landstorp.
Sundals härad.
Bulstad sochen.

3.