O5:4b(Tom sida:)
Wästra Dal.
Arisholmen.
Vestgöte Dal, Sundals härad.
Bustad sochen.

Arisholmen uti
Sundals härad och Bulstad.
4.