O5:5b(Tom sida:)
Dahl.
Berg.
Sundals härad.
Bulstad sochen.
5.

Bärgh uti
Sundals härad och Bulhsta sochen.