O5:15a(Tom sida:)
15.
Tydiestomb
och
Tybyn.
Västgöthe dahl.
Tösbo häradt.
Tydie sochen.