O5:19d(Tom sida:)
Öfre Skiewik.
Drenäs1 uti
Åhmol sochen,
Töösbo härad.


______________
1Fel för Derenäs?